புதியவை

(பொது சுகாதாரம் குறித்து முதலாளித்துவ அறிஞர்களிடம் இருந்த நம்பிக்கைகள் சிதைந்திருக்கும் சூழலில் அதற்கான அடிப்படை காரணங்களை ரிச்சர்ட் லெவின்ஸ் பட்டியலிடுகிறார். குறுகலான முதலாளித்துவ பார்வையிலிருந்து, முற்போக்கான மார்க்சிய பார்வையை அவர்...

அரசியல்

இந்த மாதக் கட்டுரைகள்

All

மார்க்சிஸ்ட் இதழ் ஒலி இதழாக வருவதை அறிவீர்கள், ஆங்கில மார்க்சிய கட்டுரைகளை வாசிக்கும் வாய்ப்பு இனி இணைய வழி மற்றும் செயலி வழி வாசகர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ளது. தமிழ் மார்க்சிஸ்ட் சந்தா சேர்ப்பும், வாசகர் வட்டங்களும் அதிகரிக்கும்போதுதான் இத்தகைய முயற்சிகளை தொடர்ந்து முன்னெடுக்க முடியும்.

பிரபல பதிவுகள்